Tag: Marysin Wawerski

Zgłoszenia kandydatów do Rady Osiedlowej

1111I  N F O R M A C J A

 Z dniem 20 kwietnia 2015 roku  Dzielnicowa Komisja Wyborcza w dzielnicy Wawer rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedlowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane każdego dnia roboczego w godzinach
od 10.00 – 16.00 – do dnia  8 maja (do godziny 17.00)

w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej,
w Urzędzie Dzielnicy Wawer,
ul. Żegańska 1, pokój 112 (łącznik),
tel. 22 443 68 13.

Kandydat musi przedstawić zgodę na kandydowanie (wzór zgody znajduje się TUTAJ)
oraz oryginalną listę minimum 15 osób popierających (wzór listy znajduje się TUTAJ)

Głosowanie w wyborach do Rad Osiedli odbędzie się w obwodowych komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie każdego osiedla
w dniu 16 maja 2015 roku od godz. 9.00 do godz. 19.00.

Zapraszamy do kandydowania i głosowania w wyborach.

Wybory do Rady Osiedlowej 2015

1111Szanowni Mieszkańcy Osiedla!!!

Rada Dzielnicy ustaliła 16 maja 2015 roku, jako dzień wyborów w radach osiedli. Mieszkańcy 13 osiedli na terenie Dzielnicy Wawer wybiorą swoich przedstawicieli.

Kim są radni osiedlowi?

Członkowie rad osiedli to lokalni społecznicy, którym dobro osiedla autentycznie leży na sercu. Rady Osiedlowe są po to aby pomagać Radzie Dzielnicy i Zarządowi właściwie planować inwestycje i tworzyć plany wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Rady Osiedla działają też na rzecz poprawy bezpieczeństwa, bo nikt tak jak one nie zna potrzeb osiedla w tym zakresie.

Co mogą Rady Osiedlowe?

Rady Osiedlowe mogą występować do Rady Dzielnicy z inicjatywą uchwałodawczą i projektami stanowisk w sprawach lokalnych, dotyczących interesów mieszkańców Osiedla. Mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach lokalnych dotyczących mieszkańców Osiedla.

Kto może głosować?

Uprawniony do głosowania w wyborach na członków Rady Osiedla jest każdy, kto stale zamieszkuje na obszarze osiedla (jest wpisany do rejestru wyborców Dzielnicy Wawer pod adresem znajdującym się na obszarze osiedla), posiada obywatelstwo polskie i ukończył 18 lat.

Kto może kandydować do Rady Osiedlowej?

Każda rada osiedla składa się z 9 członków. W terminie od 20 kwietnia do 8 maja 2015 (piątek) będzie można zgłaszać kandydatów do rady osiedla. Kandydatem na członka Rady Osiedla może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do Rady Osiedla. Kandydaci na członków Rady Osiedla zgłaszają swoją kandydaturę (wzór zgody znajduje się TUTAJ) do Dzielnicowej Komisji Wyborczej, w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 112, załączając do zgłoszenia oryginalną listę, co najmniej 15 osób zamieszkałych na obszarze danego Osiedla, popierających kandydata (wzór listy znajduje się TUTAJ). Lista do zbierania podpisów osób popierających i Zgoda na kandydowanie stanowią załączniki do Zasad przeprowadzania wyborów. Materiały te będzie można otrzymać również w czasie dyżurów Dzielnicowej Komisji Wyborczej.

1111

Dyżur Policji i Straży Miejskiej

PolicjaWszystkich mieszkańców, którzy chcą porozmawiać o bezpieczeństwie w naszej dzielnicy zapraszamy na dyżur z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer. Czekamy na Państwa w środę 25 marca, w godzinach 16:30 – 18:00, w budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a, I piętro, pok. 47.

Wybory do Rad Osiedlowych: 16 maja 2015

aaaSzanowni Mieszkańcy!!!

Uprzejmie informujemy iż na mocy uchwały nr 18/IV/2015 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na dzień 16 maja 2015 zarządzone zostały wybory do Rad Osiedlowych. Z treścią uchwały można zapoznać się TUTAJ.

Do dzielnicowej Komisji Wyborczej zostali delegowani następujący radni:
– Joanna Buczyńska
– Monika Laskowska – Ludwiczak- Rafał Czerwonka
– Włodzimierz Zalewski

Z zasadami przeprowadzania wyborów do Rad Osiedlowych można zapoznać się TUTAJ

Debata o bezpieczeństwie w Marysinie

Szanowni Mieszkańcy!!
Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie poświęconej sprawom bezpieczeństwa na terenie m.in naszego Osiedla. Osoby, które chciałyby poruszyć ważne tematy, a które nie będą obecne na spotkaniu, prosimy o przesyłanie pytań do Rady Osiedlowej

z poważaniem
Wiesław Leszko
przewodniczący rady osiedlowej
Marysin Wawerski Południowy
plakat debata 2015

Budżet partycypacyjny 2016 – start!!!

grafika-krolowie_2Już 17 stycznia rozpocznie się etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego 2016 w Wawrze.  Nie przegap tej daty!

Jak włączyć się w budżet partycypacyjny w Wawrze? Kto może wziąć w nim udział? Jak złożyć projekt? Gdzie uzyskać niezbędne informacje? Na te pytania i wiele innych odpowiedzi znaleźć można w materiałach informacyjnych, które można znaleźć pod następującymi linkami:

Budżet partycypacyjny 2016 – krok po kroku

Jak zgłosić projekt w dzielnicy Wawer?

Zachęcamy do korzystania z materiałów informacyjnych oraz do zgłaszania projektów!

75 rocznica Mordu Wawerskiego – PAMIĘTAMY!!!

fot: Arek Kulesza

fot: Arek Kulesza

Szanowni Państwo,

Rada Osiedlowa Marysin Wawerski Południowy zaprasza do udziału w uroczystościach upamiętniających 75 rocznicę tzw „Mordu Wawerskiego” – pierwszej masowej egzekucji przeprowadzonej na ludności cywilnej w czasie II Wojny Światowej.

Program uroczystości:

26.12.2014 godz. 23.00 tunel stacji kolejowej Warszawa Wawer
VI Marsz Cieni organizowany przez Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński

27.12.2014

– godz. 10.30 – uroczysta Msza Św. w kościele M.B Królowej Polski w Aninie przy ul. Rzeźbiarskiej 46.

– godz. 12.00 – uroczyste złożenie kwiatów i wiązanek pod pomnikiem na Miejscu Straceń przy ul. 27 Grudnia

 

„MORD WAWERSKI”

26 grudnia 1939 roku, południe. Do nieczynnej, z powodu Świąt Bożego Narodzenia, restauracji Antoniego Bartoszka przez uchylone drzwi weszło niespodziewanie dwóch mężczyzn. Mimo protestów żony Bartoszka, Zofii, mężczyźni nie chcieli opuścić restauracji i zażądali podania im kanapek i przekąsek. Antoni Bartoszek spał, dlatego to Zofia w celu pozbycia się nieproszonych gości podała im kanapki i papierosy. Obudzony zamieszaniem Antoni Bartoszek o całym zajściu powiadomił posterunek policji polskiej mieszczący się w Wawrze. Przyjechały na miejsce policjant Rozwadowski z głębi mieszkania dyskretnie zajrzał do restauracji, w celu rozpoznania sytuacji. W środku restauracji rozpoznał dwóch ściganych od czterech miesięcy bandytów: Mariana Prasułę (z Falenicy) i Stanisława Dąbka (z Zastowa). Czytaj dalej…

Dodatkowego przejścia przez tory dla pieszych na PKP Gocławek nie będzie bo…

DSC08774Występując w imieniu mieszkańców Osiedla Marysin Wawerski Południowy w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy Zarząd Osiedla zwrócił się z zapytaniem o możliwość podjęcia działań przez Zarząd Kolei Mazowieckich mających na celu realizację inwestycji polegającej na budowie dodatkowego przejścia dla pieszych łączących ulicę Kresową z Torową. W opinii mieszkańców osiedla, które docierają do Zarządu Osiedla i do których Zarząd się przychyla, przejście to wpłynie przede wszystkim na poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Mimo licznych remontów wielokrotnie z tego miejsca kradzione były barierki i powstawało tzw. „dzikie przejście”. Usankcjonowanie legalnego przejścia jest zasadne z następujących powodów:
– usprawni komunikację mieszkańców Osiedla i umożliwi dotarcie do przystanku autobusowego przy skrzyżowaniu ulic Goździków i Stepowej,
– usprawni komunikację pieszą z nowo powstającego osiedla na ul. Rezedowej,
– jest zasadne w kontekście budowy parkingu Park&Ride i usprawni przemieszczanie się pasażerów wysiadających z szynowych środków komunikacji miejskiej. W opinii Zarządu Osiedla proponowana inwestycja będzie miała rzeczywisty wpływ na poprawę warunków bezpieczeństwa w otoczeniu stacji PKP Gocławek, a także na poprawę wizerunku Osiedla oraz dzielnicy. Do pisma dołączono zdjęcia oraz podpisy 135 osób (załącznika z podpisami ze względu na ochronę danych osobowych nie publikujemy). Czytaj dalej…

Dyżury policji i straży miejskiej

Policja

Zapraszamy na kolejny z cyklu dyżurów dla mieszkańców, realizowanych w ramach programu profilaktycznego „Bezpieczne osiedle”, który odbędzie się w we wtorek, 22 lipca, w godzinach 16:30 – 18:00 w budynku Wawerskiej Strefy Kultury przy ul. Żegańskiej 1a, pok. 52, I piętro. 

Do Państwa dyspozycji będą pracownicy Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer, dzielnicowi Komisariatu Policji Warszawa Wawer i rejonowymi Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Mamy nadzieję, że zechcą Państwo podzielić się z nami spostrzeżeniami na temat występujących zagrożeń, wskazać miejsca wymagające szczególnego nadzoru ze względu na nasilającą się przestępczość, punkty gromadzenia się osób występujących przeciwko porządkowi i bezpieczeństwu, czy miejsca grupowania się nieletnich zagrożonych demoralizacją.

Serdecznie zapraszamy!

Odpady zielone na Marysinie

Skrzyżowanie ul. Karpackiej i Potockich dnia 3.07.2014

Skrzyżowanie ul. Karpackiej i Potockich dnia 3.07.2014

W związku z odbiorem odpadów zielonych przez firmę Lekaro i pozostawieniem zanieczyszczonego terenu Zarząd Osiedla Marysin Wawerski Południowy w Dzielnicy Wawer m. st. Warszawy ponownie wykorzystując aplikację „WARSZAWA 19115 – jeden numer, tysiąc spraw” zwrócił się o interwencję w tej sprawie. Sprawa została przyjęta w dniu 03-07-2014 o godzinie 23:45:07 i zarejestrowana pod numerem 304029/14.

W terminie 28-29.06.2014 odpady zielone były zbierane do kontenera znajdującego się przy skrzyżowaniu ulic Potockich i Karpackiej. Po odbiorze kontenera w miejscu tym pozostało wiele worków z odpadami zielonymi i innymi podrzuconymi przez ludzi. Poniżej prezentujemy zdjęcia wykonane na wskazanym miejscu w dniu 3 oraz 6 lipca 2014 r. Czytaj dalej…