Tag: Marysin Wawerski

Marysin przyjazny Seniorom

foto30 czerwca 2015 r. o godz. 18:00 w budynku szkoły podstawowej przy ul. Króla Maciusia 5 z inicjatywy Rady Osiedla Marysin Wawerski Południowy i Rady Osiedla Marysin Wawerski Północny odbyło się kolejne spotkanie informacyjne dotyczące oszustw „na wnuczka”. W ostatnim czasie na terenie dzielnicy Wawer dochodziło do kolejnych prób wyłudzenia pieniędzy tą metodą. Sprawcy posługują się różnymi legendami. Obok wnuczka czy krewnego podszywają się pod policjanta, funkcjonariusza CBŚ, prokuratora. Ofiarą oszustwa najczęściej padają osoby starsze.
Funkcjonariusze Komisariatu Policji Warszawa Wawer apelowali o czujność i współpracę. Przestrzegali, jak nie stać się ofiarą oszustów. Uprzedzali, że przede wszystkim należy zachować ostrożność.
Jeżeli dzwoni do nas ktoś, kto podaje się za członka naszej rodziny i prosi o pieniądze, nie podejmujmy żadnych pochopnych działań. Dajmy sobie czas do namysłu. Zadzwońmy do kogoś z rodziny, zapytajmy o to czy osoba, która prosiła nas o pomoc, rzeczywiście jej potrzebuje. Nie ulegajmy presji czasu wywieranej przez oszustów. Niezwłocznie poinformujmy Policję. ”

Autor: K. Brzezicka

Przyjdź i dowiedz się jak nie paść ofiarą oszustów!!!

Szanowni Państwo,

W ostatnim czasie na terenie Wawra zauważono nasilony wzrost przestępstw na tzw. „wnuczka” i „policjanta”. Ofiarami padają przede wszystkim nasi Seniorzy (babcie i dziadkowie).
Oszuści wykorzystują ufność oraz dobre serce osób, które nie potrafią odmówić pomocy w trudnej sytuacji.
Pomimo wielu zatrzymań i aresztowań przez policję, nadal docierają do nas sygnały o kolejnych pokrzywdzonych osobach, które niejednokrotnie tracą oszczędności życia. Czas rozpoczynających się wakacji jest okresem szczególnie sprzyjającym dla nasilenia się tego procederu.
Rada Osiedlowa Marysin Wawerski Południowy (niska zabudowa) oraz Północny (wysoka zabudowa) wraz z Policją i Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wawrze zapraszają naszych Seniorów wraz z najbliższymi rodzinami na spotkanie informacyjne poświęcone bezpieczeństwu w Marysinie Wawerskim oraz metodom zapobiegania tego typu oszustwom.
Spotkanie to odbędzie się we wtorek 30 czerwca 2015 o godzinie 18.00 w szkole podstawowej ul. Króla Maciusia 5.

plakat_bezpieczenstwo

Apel wawerskiej Policji

policjaPolicjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wawer realizując zadania z zakresu prewencji kryminalnej zwracają się z apelem do mieszkańców o niepozostawianie swoich pojazdów po ich opuszczeniu z kluczykami w stacyjce lub z włączonym silnikiem.

Szczególnie odnosi się do sytuacji, kiedy wysiadamy z samochodu w celu otwarcia lub zamknięcia bramy wjazdowej na posesję. Odnotowano bowiem pojedyncze zdarzenia, kiedy to sprawca wykorzystując w tym czasie nieuwagę właściciela pojazdu i fakt, że pojazd jest uruchomiony i w żaden sposób niezabezpieczony, dokonywał jego kradzieży.

Szczególną czujność i uwagę należy zachować w sytuacji, kiedy na podjeździe zauważymy ustawioną przeszkodę, najczęściej jest to worek ze śmieciami, która uniemożliwia wjazd na posesję. Taka sytuacja zmusza kierowcę pojazdu do jego opuszczenia celem udrożnienia przejazdu, nawet wtedy gdy dysponujemy automatycznym systemem otwierania bramy. Często w tym czasie silnik pojazdu pozostaje uruchomiony, a jego drzwi otwarte na oścież. Sytuację tą bezwzględnie wykorzystują przestępcy dokonując kradzieży auta.

W związku z powyższym Policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Wawer ponawiają apel o rozwagę i właściwe zabezpieczanie swojego mienia i proszą o informację o wszelkich niepokojących Państwa spostrzeżeniach.

Jednocześnie informuję, że funkcjonariusze pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie komisariatu przy ul. Mrówczej 210 oraz pod numerami telefonów 22 872-90-67 lub 22 603-85-50. Kontakt do swojego dzielnicowego znajdziecie Państwo na stronie internetowej klikając TUTAJ

I posiedzenie Rady Osiedlowej Marysin Wawerski Południe

infoSzanowni Państwo!!!

Informujemy oraz zapraszamy na I posiedzenie Rady Osiedlowej Marysin Wawerski Południe wybranej w wyborach do rad osiedlowych w dniu 16 maja 2015 roku.

Zebranie odbędzie się w dniu 11 czerwca 2015 roku o godzinie 18.00 w siedzibie Zespołu Szkół nr 115 przy ul Króla Maciusia 5.

Na porządek zebrania składają się następujące punkty:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego Rady
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady
4. Wybór Sekretarza Rady
5. Zamknięcie obrad

Serdecznie zapraszamy!!!

Czytaj dalej…

Zgłoszenia kandydatów do Rady Osiedlowej

1111I  N F O R M A C J A

 Z dniem 20 kwietnia 2015 roku  Dzielnicowa Komisja Wyborcza w dzielnicy Wawer rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń kandydatów na członków rad osiedlowych.

Zgłoszenia będą przyjmowane każdego dnia roboczego w godzinach
od 10.00 – 16.00 – do dnia  8 maja (do godziny 17.00)

w siedzibie Dzielnicowej Komisji Wyborczej,
w Urzędzie Dzielnicy Wawer,
ul. Żegańska 1, pokój 112 (łącznik),
tel. 22 443 68 13.

Kandydat musi przedstawić zgodę na kandydowanie (wzór zgody znajduje się TUTAJ)
oraz oryginalną listę minimum 15 osób popierających (wzór listy znajduje się TUTAJ)

Głosowanie w wyborach do Rad Osiedli odbędzie się w obwodowych komisjach wyborczych zlokalizowanych na terenie każdego osiedla
w dniu 16 maja 2015 roku od godz. 9.00 do godz. 19.00.

Zapraszamy do kandydowania i głosowania w wyborach.

Wybory do Rady Osiedlowej 2015

1111Szanowni Mieszkańcy Osiedla!!!

Rada Dzielnicy ustaliła 16 maja 2015 roku, jako dzień wyborów w radach osiedli. Mieszkańcy 13 osiedli na terenie Dzielnicy Wawer wybiorą swoich przedstawicieli.

Kim są radni osiedlowi?

Członkowie rad osiedli to lokalni społecznicy, którym dobro osiedla autentycznie leży na sercu. Rady Osiedlowe są po to aby pomagać Radzie Dzielnicy i Zarządowi właściwie planować inwestycje i tworzyć plany wydarzeń kulturalnych lub sportowych. Rady Osiedla działają też na rzecz poprawy bezpieczeństwa, bo nikt tak jak one nie zna potrzeb osiedla w tym zakresie.

Co mogą Rady Osiedlowe?

Rady Osiedlowe mogą występować do Rady Dzielnicy z inicjatywą uchwałodawczą i projektami stanowisk w sprawach lokalnych, dotyczących interesów mieszkańców Osiedla. Mogą składać interpelacje i zapytania w sprawach lokalnych dotyczących mieszkańców Osiedla.

Kto może głosować?

Uprawniony do głosowania w wyborach na członków Rady Osiedla jest każdy, kto stale zamieszkuje na obszarze osiedla (jest wpisany do rejestru wyborców Dzielnicy Wawer pod adresem znajdującym się na obszarze osiedla), posiada obywatelstwo polskie i ukończył 18 lat.

Kto może kandydować do Rady Osiedlowej?

Każda rada osiedla składa się z 9 członków. W terminie od 20 kwietnia do 8 maja 2015 (piątek) będzie można zgłaszać kandydatów do rady osiedla. Kandydatem na członka Rady Osiedla może być każdy, komu przysługuje prawo wybierania do Rady Osiedla. Kandydaci na członków Rady Osiedla zgłaszają swoją kandydaturę (wzór zgody znajduje się TUTAJ) do Dzielnicowej Komisji Wyborczej, w Urzędzie Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, pokój 112, załączając do zgłoszenia oryginalną listę, co najmniej 15 osób zamieszkałych na obszarze danego Osiedla, popierających kandydata (wzór listy znajduje się TUTAJ). Lista do zbierania podpisów osób popierających i Zgoda na kandydowanie stanowią załączniki do Zasad przeprowadzania wyborów. Materiały te będzie można otrzymać również w czasie dyżurów Dzielnicowej Komisji Wyborczej.

1111

Dyżur Policji i Straży Miejskiej

PolicjaWszystkich mieszkańców, którzy chcą porozmawiać o bezpieczeństwie w naszej dzielnicy zapraszamy na dyżur z udziałem przedstawicieli Policji, Straży Miejskiej i Delegatury Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Wawer. Czekamy na Państwa w środę 25 marca, w godzinach 16:30 – 18:00, w budynku Wawerskiego Centrum Kultury przy ul. Żegańskiej 1a, I piętro, pok. 47.

Wybory do Rad Osiedlowych: 16 maja 2015

aaaSzanowni Mieszkańcy!!!

Uprzejmie informujemy iż na mocy uchwały nr 18/IV/2015 Rady Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy na dzień 16 maja 2015 zarządzone zostały wybory do Rad Osiedlowych. Z treścią uchwały można zapoznać się TUTAJ.

Do dzielnicowej Komisji Wyborczej zostali delegowani następujący radni:
– Joanna Buczyńska
– Monika Laskowska – Ludwiczak- Rafał Czerwonka
– Włodzimierz Zalewski

Z zasadami przeprowadzania wyborów do Rad Osiedlowych można zapoznać się TUTAJ

Debata o bezpieczeństwie w Marysinie

Szanowni Mieszkańcy!!
Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie poświęconej sprawom bezpieczeństwa na terenie m.in naszego Osiedla. Osoby, które chciałyby poruszyć ważne tematy, a które nie będą obecne na spotkaniu, prosimy o przesyłanie pytań do Rady Osiedlowej

z poważaniem
Wiesław Leszko
przewodniczący rady osiedlowej
Marysin Wawerski Południowy
plakat debata 2015

Budżet partycypacyjny 2016 – start!!!

grafika-krolowie_2Już 17 stycznia rozpocznie się etap składania projektów do budżetu partycypacyjnego 2016 w Wawrze.  Nie przegap tej daty!

Jak włączyć się w budżet partycypacyjny w Wawrze? Kto może wziąć w nim udział? Jak złożyć projekt? Gdzie uzyskać niezbędne informacje? Na te pytania i wiele innych odpowiedzi znaleźć można w materiałach informacyjnych, które można znaleźć pod następującymi linkami:

Budżet partycypacyjny 2016 – krok po kroku

Jak zgłosić projekt w dzielnicy Wawer?

Zachęcamy do korzystania z materiałów informacyjnych oraz do zgłaszania projektów!